So-Ligna - Diëtiste Sophie Bollaert - Afslankcentrum en online dieetadvies

Privacybeleid

Inleiding

Je leest in deze privacyverklaring over hoe je persoonsgegevens verzameld en behandeld worden en meer informatie over welke cookies we gebruiken. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring af en toe te raadplegen. De laatste wijziging is gebeurd op 4 maart 2021. Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door So-Ligna, neem dan gerust contact op.

Cootveld 2 | 9080 Beervelde
privacy@so-ligna.be | +32 499 31 45 6
3

Doel van de persoonsgegevens

So-Ligna verzamelt je persoonsgegevens zodat we kunnen contact opnemen en voor Google Analytics. Deze doelen worden hieronder verder besproken.

Contact opnemen

Je persoonsgegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met So-Ligna via de website. In dit webformulier wordt alleen gevraagd om de benodigde persoonsgegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden zoals je naam en je e-mailadres.

Google Analytics

De website van So-Ligna verzamelt je persoonsgegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze persoonsgegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door So-Ligna, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met So-Ligna via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam of je e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van de persoonsgegevens

So-Ligna verstrekt alleen je persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast worden de persoonsgegevens die So-Ligna ontvangt en verwerkt beheerd door onderstaande partij.

Solvix IT Services

De website en back-ups van de website worden gehost bij Solvix IT Services. Gegevens die je achterlaat op de website van So-Ligna zijn op de servers van Solvix IT Services opgeslagen. Deze servers bevinden zich in Europa en vallen dus ook onder de Europese wetgeving. Backups worden tot maximaal 6 maanden terug bewaard.

Beveiliging van de persoonsgegevens

So-Ligna neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@so-ligna.be.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken of onjuiste gegevens te wijzigen. Als je niet langer wilt dat we je gegevens bewaren dan heb je het recht om gegevens te laten wissen. Daarnaast heb je het recht om je gegevens over te dragen naar een andere partij of bezwaar te maken.

Je kan van je rechten gebruik maken door een mail te sturen naar privacy@so-ligna.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We proberen binnen een week te reageren.

Als je vindt dat So-Ligna niet op de juiste manier met je persoonsgegevens omgaat dan heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Plichten

So-Ligna verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Mocht het nodig zijn om de gegevens die je hebt gedeeld met So-Ligna met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst je toestemming voor worden gevraagd. Je gegevens zullen echter nooit verkocht worden aan derden.

So-Ligna heeft wel het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer So-Ligna dit gerechtvaardigd vindt om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, eigendom of veiligheid van So-Ligna te beschermen. Daarbij trachten wij altijd je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

So-Ligna gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kan je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer bewaart. Contacteer ons via privacy@so-ligna.be als je graag meer info wilt over het nut van deze cookies. Hieronder maken we een opsomming van welke cookies we gebruiken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van functionele cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Op deze website worden ook analytische cookies geplaatst door Google Analytics. Deze cookies zorgen ervoor dat we je surfgedrag kunnen bijhouden. Deze cookies worden 2 jaar bewaard.

Meer informatie

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Cootveld 2 | 9080 Beervelde
privacy@so-ligna.be | +32 499 31 45 6
3